Profesjonalne usługi w zakresie ochrony danych i informacji

Ochrona Danych Osobowych

Organizacja systemu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z RODO. Przygotowanie wymaganej dokumentacji. Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych. Szkolenia RODO

Ochrona Informacji Niejawnych

Organizacja systemu Ochrony Informacji Niejawnych, pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

Pomoc

Usługa dostosowania Firmy zleceniodawcy do obowiązujących przepisów oraz doraźna pomoc w przypadku wystąpienia incydentów bezpieczeństwa.

O Firmie

Pozwól nam się przedstawić.

Biuro Doradczo-Usługowe „OIN” powstało w kwietniu 2011 r.

Biuro zajmuje się szeroko pojętą ochroną informacji prawnie chronionych, a w szczególności dotyczących ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych.

Posiadamy bogate, blisko 20-letnie doświadczenie w tworzeniu i sprawowaniu nadzoru nad systemami ochrony informacji prawnie chronionych. Pomagamy opracować i wdrożyć wymagane prawem procedury w wymienionych wyżej obszarach.

Więcej

Aktualności

Nowości prawne, informacje o szkoleniach oraz wiele innych