> Relacja z seminariów nt. RODO dla przedsiębiorców: 29.03.2018 w Gdańsku i 10.04.2018 w Gdyni

Relacja z seminariów na temat RODO i ochrony danych osobowych dla przedsiębiorców: Gdańsk – 29 marca 2018 r. i Gdynia – 10 kwietnia 2018 r.

Coraz więcej firm ma świadomość zbliżającego terminu wdrożenia unijnej reformy ochrony danych osobowych i stara się przed 25 maja 2018 dowiedzieć, jak najwięcej na ten temat. Wychodząc naprzeciw temu zainteresowaniu razem ze Oddziałem Terenowym w Gdańsku Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” oraz działającym przy nim pomorskim ośrodkiem Enterprise Europe Network w dniach 29 marca 2018 w Gdańsku oraz 10 kwietnia 2018 w Gdyni zorganizowane zostały 2 kolejne seminaria o tej tematyce dedykowane dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Oba seminaria prowadził Sławomir Rzepecki – reprezentujący nasze Biuro Doradczo-Usługowe „OIN” w Bydgoszczy.

W spotkaniu w Gdańsku uczestniczyło prawie 70 osób:

W Gdyni obecnych było następnych 50 osób:

Najwięcej pytań dotyczyło dokumentacji, jaką trzeba będzie posiadać, by skutecznie chronić dane osobowe. Nie brakowało też próśb o ocenę lub wskazanie legalnej podstawy przetwarzania określonego rodzaju danych.  Jak zwykle staraliśmy się przestrzec Państwa przed pójściem „na łatwiznę” i bazowaniem wyłącznie na zgodzie uzyskanej od osoby, której dane dotyczą. Ciekawi byli Państwo także treści komunikatu, jaki należy zamieścić na swojej stronie po 25 maja 2018 r., a także zasad przeprowadzania okresowych audytów i przeglądów bezpieczeństwa. Wiele niepewności nadal wywołuje także kwestia powoływania Inspektora Ochrony Danych, tzn. kto, kiedy i w jakich przypadkach musi go powołać, a kiedy nie będzie to obowiązkowe.

Oczywiście nie obyło się także bez pytań o kary, zasady ich naliczania, a przede wszystkim o kontrole, jakie mogą być prowadzone po wejściu w życie RODO. Staraliśmy się uspokoić Państwa obawy, wskazując na dotychczasowe statystyki zawarte w sprawozdaniach rocznych z działalności Generalnego Inspektora Ochrony danych Osobowych.  Jednocześnie podkreślimy, że dane osobowe należy chronić nie tylko dlatego, że jest to obowiązek prawny, ale przede wszystkim z tego powodu, że uporządkowanie i spisanie zasad bezpiecznego przetwarzania informacji, gwarantuje większą pewność i stabilność prowadzonej działalności, jak również przynosi wymierne efekty, pozwalając zabezpieczyć wypracowane wyniki. Mamy nadzieję, że udało nam się do tego Państwa przekonać.

Dziękujemy za tak liczny udział i do zobaczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *