> RODO w oświacie i instytucjach kultury – Bydgoszcz, 21.05.2018

Szkolenie na temat RODO i ochrony danych osobowych w oświacie i instytucjach kultury – Bydgoszcz, 21 maja 2018 r.

 

Razem z Kujawsko-Pomorskim Biurem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy w dniu 21 maja 2018 r. przeprowadzimy szkolenie „Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych i instytucjach kultury”.

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za sprawy danych osobowych, kierowników placówek oświatowych oraz instytucji kultury. Jego program został specjalnie dostosowany do specyfiki przetwarzania danych osobowych w tego typu jednostkach organizacyjnych. Szczególną uwagę poświęcimy m.in. zmianom wprowadzonym przez RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych dzieci (poniżej 13 roku życia) i związanej z tym konieczności uzyskania zgody na to rodzica lub opiekuna prawnego.

Przedstawimy także typowe dla oświaty i kultury zbiory danych oraz czynności przetwarzania, które trzeba będzie wprowadzić do wymaganego od 25 maja 2018 r. rejestru czynności przetwarzania. Uczestnicy otrzymają wzór takiego rejestru a także rejestru kategorii czynności przetwarzania. Omówione zostaną również nowe klauzule informacyjne oraz przedstawiona lista wymaganej do prowadzenia w placówce dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych.

Szkolenie odbędzie się 21 maja w godzinach od 10.00 do 15.00 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Biura FRDL w Bydgoszczy, przy ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro – wejście od auli. W imieniu Biura Doradczo-Usługowego „OIN” w Bydgoszczy poprowadzi Sławomir Rzepecki. Szczegółowy program dostępny jest TUTAJ.

Koszt udziału przy zgłoszeniu do 14 maja 2018 r. wynosi 314 zł, a po 14 maja 2018 r – 349 zł. Zgłoszeń należy dokonywać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Kujawsko-Pomorskiego Biura FRDL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *