Oświadczenie Prezesa UODO w sprawie wirusa COVID-19

W dniu 12.03.2020 r. na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych zostało opublikowane oświadczenie Prezesa UODO w sprawie wirusa COVID-19.

W oświadczeniu tym Prezes UODO wskazał, że przepisy o ochronie danych osobowych nie mogą być stawiane jako przeszkoda w realizacji działań w związku z walką z wirusem COVID-19.
W szczególności chodzi o realizację zapisów „Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”. Przepisy te korespondują z RODO, które również przewidują sytuacje związane z ochroną zdrowia i zapobieganiem rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych (art. 9 ust. 2 lit i oraz art. 6 ust. 1 lit d). Ponadto zgodnie z motywem 46 RODO przetwarzanie danych osobowych należy uznać za zgodne z prawem również w przypadkach, gdy jest to niezbędne do ochrony interesu, które ma istotne znaczenie dla życia osoby której dane dotyczą, np. gdy przetwarzanie jest potrzebne do celów humanitarnych, w tym monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się.

Pełny tekst oświadczenia dostępny jest pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/138/1456

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *