Pomiar temperatury ciała pracownika przez pracodawcę

13.03.2020

W dniu 12.03.2020 r. na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych zostało opublikowane oświadczenie Prezesa UODO w sprawie wirusa COVID-19. W swoim oświadczeniu Prezes UODO nie odniósł się bezpośrednio do kwestii dopuszczalności dokonywania samodzielnie przez pracodawców pomiaru temperatury pracowników wchodzących do siedziby firmy.

Zgodnie jednak z dostępnymi wypowiedziami ekspertów z zakresu ochrony danych osobowych, w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, jest to działanie  dopuszczalne i racjonalne. Zaleca się, aby było to jednak jak najmniej inwazyjne dla pracowników  i realizowane np. za pomocą urządzeń, które pokazują  tylko temperaturę w normie lub podwyższoną – bez podawania jej konkretnej wysokości.

Pracodawca powinien także mieć przygotowane sformalizowane zasady postępowania w odniesieniu do osób, u których stwierdzono podwyższona temperaturę – np. poprzez wydanie im polecenia  pracy w domu. Ze szczegółami można zapoznać się pod tym linkiem

Uzupełniając informację z dnia 12.bm. w sprawie pomiaru temperatury, w dniu dzisiejszym (13.bm.) skontaktowaliśmy się z infolinią UODO – w rozmowie uzyskano informację, że we wczorajszym (12.03) oświadczeniu  Prezes UODO wskazał podstawy prawne legalizujące przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii (stan zdrowia) przez pracodawców w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.

Tyma samym UODO nie zamierza się odnosić  do konkretnych metod zaradczych mających ograniczyć/zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa. W tym zakresie osoby zainteresowane, w tym pracodawcy, pytania w tym zakresie powinny kierować w szczególności do placówek Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników oraz zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy co wynika z art. 207 Kodeksu pracy, a pracownik ma współdziałać z pracodawcą w realizacji tych zadań – art. 211 pkt 7 Kodeksu pracy. W związku z powyższy należy uznać, że pracodawca jest uprawniony do mierzenia temperatury swoich pracowników termometrem laserowym/ bezdotykowym, jednakże tych wyników nigdzie nie powinien rejestrować. W celu uniknięcia zarzutu ewentualnej dyskryminacji tego typu pomiar powinien być wykonywany wobec  wszystkich pracowników.

W przepisach RODO można znaleźć podstawy prawne do takich prewencyjnych działań – art. 9 ust. 1 pkt b i h właśnie w związku z art. 207 Kodeksu Pracy. Oczywiście należy pamiętać o obowiązku informacyjnym.

Pracodawca może również pozyskiwać informacje o tym, czy pracownik nie przybywał ostatnio w miejscu rozpowszechniania się wirusa lub czy miał kontakt z osobami, które były na takim obszarze. Kluczowe jest budowanie świadomości pracowników, żeby zgłaszali tego typu sytuacje. Taki pracownik mógłby wówczas świadczyć prace zdalną. Należy pamiętać, że motyw 4 preambuły RODO wskazuje, że przetwarzanie danych osobowych należy zorganizować w taki sposób, aby służyło ludzkości. W obliczu wirusa zachowajmy zdrowy rozsądek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *