Kolejne zmiany w funkcjonowaniu Poczty

Czy możliwe jest czasowe całkowite wstrzymanie lub znaczne ograniczenie w wykonywaniu usług pocztowych przez Pocztę Polską? Read more
Read more

Aplikacja elektroniczna do oceny stanu zdrowia

Nie wiesz czy skorzystać z takiej aplikacji? A może już z niej korzystasz? – przeczytaj…

W sklepie Google Play dostępna jest aplikacja ProteGO Safe, o której już pisaliśmy tutaj.

Stosowanie ProteGO Safe zalecił obecnie Główny Inspektor Read more

Read more

Kolejne zmiany w doręczaniu przesyłek pocztowych

Ponownie zmieniły się zasady doręczania niektórych przesyłek pocztowych. O pierwszych zmianach pisaliśmy już Państwu w naszym komunikacie z dnia 6 kwietnia 2020 r. Wówczas dotyczyły one wyłącznie przekazywania korespondencji do osób objętych obowiązkową kwarantanną. Read more
Read more

W Gnieźnie wyciekły dane osób objętych kwarantanną

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych poinformował o wszczęciu czynności w sprawie upublicznienia listy osób objętych kwarantanną na podstawie decyzji administracyjnych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie. Read more
Read more

Czy można się ubezpieczyć od COVID-19?

W czasie szalejącej pandemii COVID-19 część ubezpieczycieli wyklucza swoją odpowiedzialność od następstw tej groźnej choroby. Z drugiej strony pojawiła się już oferta ubezpieczenia się od tego zagrożenia. Read more
Read more

Sprawdź, czy masz objawy COVID-19

Ministerstwo Zdrowia zamieściło na swojej stronie aplikację „Sprawdź, czy masz objawy COVID-19” - do samodzielnej oceny stanu zdrowia, w związku z podejrzeniem ewentualnym zakażeniem wirusem. Read more
Read more

Czy numer księgi wieczystej to dane osobowe?

Chociaż zdania na ten temat są podzielone, to w świetle RODO numer księgi wieczystej (KW) stanowi daną osobową. Zgodnie definicją zawartą w art. 4 RODO danymi osobowymi są bowiem nie tylko informacje, które w sposób bezpośredni identyfikują osobę fizyczną, Read more

Read more

Czy COVID-19 może mieć wpływ na terminowe dostarczenie przesyłki?

Chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się to być niemożliwe, to jednak w praktyce jest całkiem realne, o cym poinformowała Poczta Polska.

Zgodnie z komunikatem Poczty Polskiej, część przesyłek pocztowych adresowanych do osób objętych kwarantanną,  może nie dotrzeć do Read more

Read more