Aplikacja elektroniczna do oceny stanu zdrowia

Nie wiesz czy skorzystać z takiej aplikacji? A może już z niej korzystasz? – przeczytaj…

W sklepie Google Play dostępna jest aplikacja ProteGO Safe, o której już pisaliśmy tutaj.

Stosowanie ProteGO Safe zalecił obecnie Główny Inspektor Sanitarny, który działając na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 59 późn. zm.), uznał, że aplikacja pozwoli kontrolować i zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID 19. W wydanym w tej sprawie komunikacie Główny Inspektor Sanitarny, zarazem będący Administratorem Danych użytkowników aplikacji, wskazał, że: 

„Aplikacja ProteGO pozwala użytkownikowi:

  1. monitorować stan swojego zdrowia poprzez wypełnianie Testu Oceny Ryzyka;
  2. uzupełniać Dziennik Zdrowia, w formacie umożliwiającym wygodne udostępnianie wyników personelowi medycznemu podczas badania;
  3. otrzymywać spersonalizowane rekomendacje odnośnie dalszego postępowania, w oparciu o odpowiedzi udzielone podczas wypełniania Testu Oceny Ryzyka;
  4. otrzymywać powiadomienia zachęcające do regularnego wypełniania Ankiety Oceny Ryzyka oraz innych zachowań profilaktycznych.”

Twórcy aplikacji w warstwie informatycznej  – firma TYTANI24 Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ząbkowicka 55, 50 – 511 Wrocław, zadeklarowali, że opracowali ProteGO Safe zgodnie z wynikającymi z RODO zasadami Privacy by Default oraz Privacy by Design. Aplikacja stara się nie pozyskiwać od użytkownika informacji, które umożliwią jego identyfikację, ale może się zdarzyć tak, że podczas korzystania z niej, poda on tyle informacji, że będzie to jednak (nawet pośrednio) możliwe. 

Twórcy oświadczyli także, że sami nie będą mieli dostępu do informacji i danych osobowych wprowadzonych do aplikacji, ani też nie będą podejmować aktywnych działań w celu identyfikacji użytkowników, jak również nie będą analizowali sposobu korzystania z aplikacji. 

Część z informacji wprowadzonych do ProteGO Safe (związanych z samooceną ryzyka infekcji wirusem COVID-19), będzie natomiast  w sposób zanonimizowany przesłanych do firmy Infermedica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław, która dostarczyła narzędzie (formularz)  do tej samooceny. 

Innymi odbiorcami zanonimizowanych danych i informacji z ProteGO Safe mają być:

podmioty, które współpracują z GIS w celu rozwoju i utrzymania, tj. oprócz w/w, także Minister Cyfryzacji (Administrator Systemu);

podmiot dostarczający infrastrukturę umożliwiającą pobranie i aktualizowanie ProteGO Safe, tj.  Google Ireland Limited w Irlandii;

podmiot dostarczający w przyszłości dodatkowe funkcjonalności, tj. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie;

Minister Zdrowia.

Z szerszą informacją na ten temat można zapoznać się na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Cyfryzacji, pod linkami:

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/pokonajmy-razem-koronawirusa–poznaj-protego-safe

Jednocześnie informujemy, że monitorując źródła internetowe natrafiliśmy na obszerną recenzję funkcjonalności tej rządowej aplikacji.  Jej autor w materiale „O tym, dlaczego aplikacja ProteGO nigdy nie zadziała zgodnie z oczekiwaniami Ministerstwa Cyfryzacji” szczegółowo omawia wady i mankamenty ProteGO, m.in. związane z tym, że jako autorski produkt, będzie on automatycznie wyłączany przez autonomiczne programy instalowane przez producentów telefonów, mające na celu oszczędzanie baterii i wydłużenie czasu jej pracy. Programy te dopuszczają bowiem możliwość pracy „w tle” urządzenia wyłącznie tych aplikacji, które zatwierdził producent konkretnego modelu telefonu komórkowego. Z szczegółami można zapoznać się pod linkiem:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *