Czy COVID-19 może mieć wpływ na terminowe dostarczenie przesyłki?

Chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się to być niemożliwe, to jednak w praktyce jest całkiem realne, o cym poinformowała Poczta Polska.

Zgodnie z komunikatem Poczty Polskiej, część przesyłek pocztowych adresowanych do osób objętych kwarantanną,  może nie dotrzeć do adresata. Należy zwrócić na to uwagę, gdyż wysyłając korespondencję papierową, nie znamy stanu zdrowia odbiorcy, ani jego statusu epidemiologicznego. Poczta Polska informuje, że:  

„wstrzymuje doręczanie korespondencji pod adresy, gdzie przebywają osoby objęte kwarantanną. Do czasu zakończenia przymusowej izolacji, przesyłki będą przechowywane w placówkach pocztowych. Spółka przypomina jednocześnie, że w ramach swoich usług umożliwia m.in. zlecenie przedłużonego przechowania w określonym czasie przesyłki rejestrowanej.”

Do czasu zakończenia okresu izolacji korespondencja kierowana pod adresy objęte kwarantanną, będzie przechowywana w placówkach pocztowych, bez próby doręczenia. Rozwiązanie to oznacza wyjątkowe wstrzymanie biegu terminu awizacji w okresie przechowania. Podjęcie próby doręczenia przesyłki nastąpi dopiero po zakończeniu kwarantanny przez adresata.

Z komunikatu wynika, że osoby objęte kwarantanną nie muszą tego faktu zgłaszać Poczcie Polskiej, Spółka otrzymuje bowiem ich adresy na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020  r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491), jest bowiem w stałym kontakcie z powiatowymi inspektorami sanitarnymi w tym zakresie. 

Ograniczenia nie dotyczą przekazów pieniężnych, w tym rent i emerytur.  Będą one  komisyjnie przygotowane do wypłaty w placówce pocztowej i wkładane do tzw. bezpiecznych kopert, które następnie zostaną doręczane pod wskazany adres przy zastosowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

Z pełną treścią komunikatu oraz informacją na temat dodatkowych usług Poczty Polskiej związanych z przechowywaniem i przekierowywaniem przesyłek można zapoznać się pod linkiem:

https://media.poczta-polska.pl/pr/493270/poczta-polska-przechowa-przesylki-osobom-objetym-kwarantanna

Informujemy ponadto, że Europejska Rada Ochrony Danych zintensyfikowała swoje prace nad  stworzeniem  wytycznymi na temat przetwarzania danych w czasie działań służących opanowaniu trwającej pandemii wirusa COVID-19. Jej dotychczasowe comiesięczne posiedzenia plenarne, zostały zastąpione cotygodniowymi zdalnymi spotkaniami z członkami Rady. EROD w szczególności zamierza wypowiedzieć się (w tym wydać wytyczne) na temat: 

  • wykorzystania danych dotyczących lokalizacji i anonimizacji danych; 
  • przetwarzania danych dotyczących zdrowia do celów naukowych i badawczych,
  • przetwarzania danych przez technologie wykorzystywane do pracy zdalnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *