Czy można się ubezpieczyć od COVID-19?

W czasie szalejącej pandemii COVID-19 część ubezpieczycieli wyklucza swoją odpowiedzialność od następstw tej groźnej choroby. Z drugiej strony pojawiła się już oferta ubezpieczenia się od tego zagrożenia.

Portal rankomat.pl przygotował na swojej stronie analizę ofert firm ubezpieczeniowych pod kątem wyłączenia ich odpowiedzialności lub objęcia ochroną ubezpieczeniową osób, które zostały zakażone koronawirusem. Portal zwraca uwagę, że większość z oferowanych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wyklucza odpowiedzialność ubezpieczycieli w przypadku ogłoszenia przez instytucje państwowe danego kraju epidemii lub jej skrajnej formy – pandemii. Część z Towarzystw zakres swojej odpowiedzialności dodatkowo uzależnia od daty wykupienia polisy, daty ewentualnego wyjazdu lub państwa, którego polisa ma dotyczyć. 

Ponieważ sytuacja związana z koronawirusem jest bardzo dynamiczna, towarzystwa ubezpieczeniowe na bieżąco zmieniają swoje stanowisko. Zestawienie prezentuje stan z początku kwietnia br.  Można się z nim zapoznać pod linkiem:  

https://rankomat.pl/turystyka/koronawirus-w-chinach-czy-ubezpieczenie-bedzie-chronic-w-razie-swiatowej-epidemii

Ponadto informujemy, że pojawiły się także oferty ubezpieczenia od ryzyka związanego z zakażeniem koronawirusem.  Jako pierwsza tego typu polisę w ramach „Grupowego Ubezpieczenia Covid-19” od 7 kwietnia 2020 r. proponuje firma Generali Polska. 

Ubezpieczenie, które można wykupić zdalnie, aktualnie sprzedawane jest wyłącznie jako ubezpieczenie grupowe (nie mogą go wykupić osoby indywidualne) i dedykowane dla podmiotów zatrudniających minimum 10 osób.  

Z dostępnych informacji wynika, że firma oferuje trzy pakiety. Najtańszy to w przeliczeniu na osobę koszt 49,90 zł, najdroższy – 89,90 zł rocznie – od składki zależy wysokość sum ubezpieczenia i świadczeń.

Polisa umożliwia ubezpieczenie pracowników na wypadek zarażenia się wirusem COVID-19. Każdy pracownik ze zdiagnozowaną w trakcie trwania ubezpieczenia chorobą, może liczyć na finansowe wsparcie w przypadku pobytu w szpitalu związanego z tą chorobą. W zależności od wykupionego wariantu ubezpieczenia ma być to od 100 do 300 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu. Maksymalny czas wypłaty świadczenia wynosi 14 dni.

W przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia spowodowanej infekcją koronawirusa, ubezpieczony może otrzymać także świadczenie za pobyt na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM). Jest to kwota płatna jednorazowo od 2 tys. do 6 tys. zł, w zależności od wariantu.

Generali zapewni także usługi assistance po hospitalizacji, takie jak: pomoc domowa, opieka nad dzieckiem, osobą starszą lub zwierzętami, jak również transport medyczny i konsultacje lekarza pierwszego kontaktu.

W ramach tego ubezpieczenia Generali oferuje też wsparcie telefoniczne lub wideokonsultację psychologa każdemu pracownikowi, który – jak to ujmuje ubezpieczyciel – zetknął się w swoim otoczeniu z negatywnymi skutkami COVID-19.

Komentarz BDU OIN s.c. :

Podpisując umowę ubezpieczenia grupowego należy pamiętać, że zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Ochrony Danych Osobowych z  października 2018r zawartym w publikacji „Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców” nie ma potrzeby przy tym zawierania dodatkowej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  Wg UODO w przypadku umów związanych z medycyną pracy oraz zawartych z podmiotami świadczącymi benefity dla pracowników (w tym ubezpieczenia grupowe) nie jest wymagane zawieranie umów powierzenia danych osobowych, w takiej sytuacji wstępują bowiem odrębne zbiory danych osobowych prowadzone przez odrębnych  administratorów danych. („Poradnik …” pkt. 4.2.2 – str. 29 oraz pkt. 4.2.4 – str. 32). UODO jednocześnie podkreślił, że istota powierzenia przetwarzania danych osobowych polega m.in. na tym, że nie jest wymagane uzyskanie zgody osoby, której dane dotyczą, na powierzenie jej danych. Tymczasem taka właśnie sytuacja ma zastosowanie do polis pracowniczych, zawieranych w ramach ubezpieczenia grupowego, które opierają się na zgodzie zainteresowanej osoby. Pracodawca zawierając umowę, tworzy swoim pracownikom jedynie możliwość (nie obowiązek) przystąpienia do takiego ubezpieczenia. ”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *