Kolejne zmiany w doręczaniu przesyłek pocztowych

Ponownie zmieniły się zasady doręczania niektórych przesyłek pocztowych. O pierwszych zmianach pisaliśmy już Państwu w naszym komunikacie z dnia 6 kwietnia 2020 r. Wówczas dotyczyły one wyłącznie przekazywania korespondencji do osób objętych obowiązkową kwarantanną.

Obecne nowe zasady odnoszą się do doręczania wszelkich przesyłek listowych poleconych oraz paczek pocztowych i przesyłek kurierskich. 

Od 22 kwietna 2020 r.  – do czasu zakończenia epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, listy polecone będą doręczane do skrzynki pocztowej adresata bez potwierdzenia odbioru i/lub bez Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru (EPO).  Nie zachodzi przy tym konieczność składania przez odbiorcę specjalnego wniosku w tej sprawie.

Oznacza to także, że zawieszono konieczność osobistego odbioru przesyłki poleconej przez adresata, a w przypadku jego nieobecności,  listonosze zwolnieni zostali z obowiązku pozostawiania w skrzynce awizo informującego o liście poleconym.  Zostaną one od razu wrzucone bezpośrednio do skrzynki, a każda dostarczona w ten sposób przesyłka traktowana będzie jako doręczona, bez względu na to czy faktycznie dotarła do adresata. 

Natomiast w przypadku paczek oraz przesyłek kurierskich, zawieszono obowiązek uzyskania przez listonosza lub kuriera pokwitowania odbioru. 

Zmiany wynikają z nowelizacji prawa pocztowego wprowadzonej na podstawie art. 50 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 695). 

Uwaga! Zmiany nie dotyczą jednak przesyłek wysyłanych ani do, ani tych wysyłanych przez następujące podmioty:

  • sądy;
  • prokuratura;
  • organy ścigania;
  • komornicy sądowi.

Z komunikatem Poczty Polskiej w tej sprawie można zapoznać się pod linkiem: 

http://www.poczta-polska.pl/poczta-polska-od-dzis-doreczy-polecone-do-skrzynki/

Ponadto informujemy, że Europejska Rada Ochrony Danych w dniu 21 kwietnia 2020 r. przyjęła wytyczne dotyczące przetwarzania danych zdrowotnych do celów badawczych oraz wykorzystania geolokalizacji i innych narzędzi do śledzenia w kontekście wybuchu COVID-19. 

Wytyczne te mają na celu wyjaśnienie najpilniejszych pytań prawnych dotyczących szczególnych zasad przetwarzania danych osobowych w związku z epidemią, takich jak podstawa prawna przetwarzania, dalsze przetwarzanie danych zdrowotnych do celów badań naukowych, a także wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń i wykonywania praw osób, których dane dotyczą. Aktualnie trwają prace korektorskie i redakcyjne, po ich zakończeniu wytyczne zostaną opublikowane. Z komunikatem w tej sprawie można zapoznać się pod linkiem:

https://edpb.europa.eu/news/news/2020/european-data-protection-board-twenty-third-plenary-session-edpb-adopts-further-covid_pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *