FAQ – Europejska Rada Ochrony Danych nt. działań Administratorów

EROD odpowiada na najczęściej występujące wątpliwości związane z działaniami podejmowanymi w szczególności przez władz państwowe, ale także innych administratorów danych (w tym pracodawców). I tak:

  1. Czy rządy państw członkowskich mogą wykorzystywać dane osobowe związane z telefonami komórkowymi osób fizycznych w swoich Read more
Read more

Stanowisko Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD) z dnia 19 marca 2020 ws. przetwarzania danych osobowych w kontekście pandemii COVID-19.

Rada jednoznacznie wskazała w nim, że:

  • zasady ochrony danych (takie jak RODO) nie ograniczają środków podejmowanych w ramach walki z pandemią koronawirusa,
  • sytuacja nadzwyczajna jest warunkiem prawnym, który może uzasadniać ograniczenie wolności pod warunkiem, że ograniczenia te są proporcjonalne i ograniczone Read more
Read more

Kwarantanna z powodu COVID-19

20.03.2020

Rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego przedstawił stanowisko w sprawie trybu i zasad nakładania grzywny na osoby naruszające taki nakaz:

  1. Jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej mają zagwarantowaną współpracę z Policją, która posiada możliwość zastosowania środków przymusu bezpośredniego wobec osoby Read more
Read more

Praca zdalna cd..

19.03.2020

Uprawnienia pracodawcy do wydania pracownikowi polecenia pracy zdalnej wynikają wprost z zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. Read more

Read more

Postępowanie z COVID-19 według WHO

18.03.2020

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała wytyczne dotyczące opieki domowej nad pacjentami z łagodnymi objawami sugerującymi podejrzenie zakażenia nowym koronawirusem (COVID-19) oraz postępowanie z osobami, które miały z nimi kontakt. Tłumaczenia dokonali pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. Dokument zawiera Read more

Read more

Główny Inspektor Pracy o badaniach lekarskich i szkoleniu BHP pracowników

16.03.2020

              Główny Inspektor Pracy w dniu 16 marca 2020 opublikował swoje stanowisko ws.  obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie BHP. Dokument przesłano do Read more

Read more

Praca zdalna

COVID-19 a praca zdalna Read more
Read more

Dwa szkolenia na temat RODO dla organizacji pozarządowych (NGO): 17 maja 2018 r. w Więcborku oraz 24 maja 2018 r. w Bydgoszczy.

Jeszcze w maju br. przeprowadzimy dwa szkolenia na temat unijnej reformy ochrony  danych osobowych (RODO), specjalnie dla  sektora organizacji pozarządowych (NGO).

Organizatorem  pierwszego nich są Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet ”Gineka” oraz Kujawsko – Pomorski Ośrodek Read more

Read more