Czy w pracy zdalnej można korzystać z dokumentów papierowych?

Praca zdalna nie zawsze może ograniczać się do zdalnego dostępu do danych dostępnych w siedzibie Administratora. Czy pracownik może wziąć do domu dokumenty? Read more
Read more

Czy przedszkola zostaną otwarte?

Organy prowadzące przedszkola będą mogły ponownie przywrócić ich działalność od 6 maja po spełnieniu wymogów określonych w wydanych w tym celu wytycznych. Read more
Read more

Kolejne zmiany w funkcjonowaniu Poczty

Czy możliwe jest czasowe całkowite wstrzymanie lub znaczne ograniczenie w wykonywaniu usług pocztowych przez Pocztę Polską? Read more
Read more

Aplikacja elektroniczna do oceny stanu zdrowia

Nie wiesz czy skorzystać z takiej aplikacji? A może już z niej korzystasz? – przeczytaj…

W sklepie Google Play dostępna jest aplikacja ProteGO Safe, o której już pisaliśmy tutaj.

Stosowanie ProteGO Safe zalecił obecnie Główny Inspektor Read more

Read more

Kolejne zmiany w doręczaniu przesyłek pocztowych

Ponownie zmieniły się zasady doręczania niektórych przesyłek pocztowych. O pierwszych zmianach pisaliśmy już Państwu w naszym komunikacie z dnia 6 kwietnia 2020 r. Wówczas dotyczyły one wyłącznie przekazywania korespondencji do osób objętych obowiązkową kwarantanną. Read more
Read more

W Gnieźnie wyciekły dane osób objętych kwarantanną

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych poinformował o wszczęciu czynności w sprawie upublicznienia listy osób objętych kwarantanną na podstawie decyzji administracyjnych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie. Read more
Read more

Czy można się ubezpieczyć od COVID-19?

W czasie szalejącej pandemii COVID-19 część ubezpieczycieli wyklucza swoją odpowiedzialność od następstw tej groźnej choroby. Z drugiej strony pojawiła się już oferta ubezpieczenia się od tego zagrożenia. Read more
Read more

Sprawdź, czy masz objawy COVID-19

Ministerstwo Zdrowia zamieściło na swojej stronie aplikację „Sprawdź, czy masz objawy COVID-19” - do samodzielnej oceny stanu zdrowia, w związku z podejrzeniem ewentualnym zakażeniem wirusem. Read more
Read more

FAQ – Europejska Rada Ochrony Danych nt. działań Administratorów

EROD odpowiada na najczęściej występujące wątpliwości związane z działaniami podejmowanymi w szczególności przez władz państwowe, ale także innych administratorów danych (w tym pracodawców). I tak:

  1. Czy rządy państw członkowskich mogą wykorzystywać dane osobowe związane z telefonami komórkowymi osób fizycznych w swoich Read more
Read more

Stanowisko Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD) z dnia 19 marca 2020 ws. przetwarzania danych osobowych w kontekście pandemii COVID-19.

Rada jednoznacznie wskazała w nim, że:

  • zasady ochrony danych (takie jak RODO) nie ograniczają środków podejmowanych w ramach walki z pandemią koronawirusa,
  • sytuacja nadzwyczajna jest warunkiem prawnym, który może uzasadniać ograniczenie wolności pod warunkiem, że ograniczenia te są proporcjonalne i ograniczone Read more
Read more