Nowe zagrożenie w poczcie elektronicznej

W najbliższych dniach spodziewane jest zagrożenie atakami ukierunkowanymi (tzw. spear-phishing) z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Read more
Read more

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie COVID-19

Wszystkie wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego w jednym miejscu!

Przeczytaj i upewnij się, czy wdrożyłeś wszystkie wytyczne.

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował wykaz wszystkich swoich dotychczas wydanych lub opracowanych wytycznych i zaleceń dotyczących przeciwdziałania wirusowi Covid-19.

Wytyczne podzielono wg ministerstw, we Read more

Read more

Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych

Czy dane przetwarzane na urządzeniach mobilnych poza siedzibą administratora są bezpieczne? Jak można zmniejszyć ryzyko? Read more
Read more

Czy w pracy zdalnej można korzystać z dokumentów papierowych?

Praca zdalna nie zawsze może ograniczać się do zdalnego dostępu do danych dostępnych w siedzibie Administratora. Czy pracownik może wziąć do domu dokumenty? Read more
Read more

Czy przedszkola zostaną otwarte?

Organy prowadzące przedszkola będą mogły ponownie przywrócić ich działalność od 6 maja po spełnieniu wymogów określonych w wydanych w tym celu wytycznych. Read more
Read more