Polityka prywatności oraz plików cookies

BDU OIN, v. 200415

Publikujemy ten dokument w celu wyjaśnienia powodów, dla których gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w ramach prowadzonej przez nas działalności.

DANE OSOBOWE

Czym są dane osobowe?

to wszystkie informacje, które pozwalają jedną osobę od pozostałych. Mogą one dotyczyć zarówno danych identyfikujących osobę bezpośrednio (np. imię i nazwisko), jak i pośrednio (np. adres e-mail, kolor oczu itd.), w tym takie opisujące stan zdrowia, poglądy polityczne, nałogi czy wyznanie.

O jakich danych osobowych mówimy w naszym przypadku?

Przetwarzamy dane, które nasi klienci, kontrahenci czy pracownicy, przekazują nam w związku z korzystaniem z naszych usług, współpracą z nami lub zatrudnieniem.

Co to znaczy przetwarzanie danych?

Przetwarzanie to wszelkie czynności jakie możemy wykonać z danymi w tym związane zarówno z ich aktywnym wykorzystaniem (gromadzenie, pobieranie, utrwalanie, łączenie, modyfikowanie czy też udostępnianie), jak też pasywnym wykorzystaniem (przechowywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie).

Kto jest Administratorem Danych?

Administratorem danych jest Biuro Doradczo-Usługowe OIN Jerzy Gerszewski, Sławomir Gerszewski, Sławomir Rzepecki spółka cywilna z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 18/215a, 85-231 Bydgoszcz, adres email do korespondencji: biuro@oin.info.pl

Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzanie przez nas danych osobowych zawsze jest oparte na właściwej podstawie prawnej. Podstawą taką może być np. zgoda osoby, której dane dotyczą lub przepisy obowiązującego prawa. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanym jako „RODO”)

Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w różnych celach, przykładowo:

 • jeżeli jesteś naszym Klientem lub osobą zainteresowaną skorzystaniem ze świadczonych przez nas usług, Twoje dane przetwarzamy w związku z zawartą z Tobą umową lub w ramach przygotowań do zawarcia takiej umowy. Odbywa się to zawsze za Twoją wiedzą i wolą. Wyrażając zamiar zawarcia umowy, wiesz jakie dane osobowe będą potrzebne do jej podpisania, a po jej podpisaniu masz wiedzę, jakie dane w tym celu przekazałeś lub przekażesz w okresie późniejszym,
 • jeżeli będziesz Użytkownikiem oferowanych przez nas usług np. odbiorcą newslettera – Twoje dane przetwarzamy w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę. Wyrażasz ją zaznaczając odpowiednie pola w przygotowanym przez nas internetowym formularzu. Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz w każdej chwili ją cofnąć,
 • możemy też przetwarzać Twoje dane w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa naszej sieci informatycznej oraz informacji. Nastąpi to wówczas, gdy będziesz korzystał z naszej infrastruktury informatycznej lub łączył się z nią, np. wchodząc na nasza stronę lub przesyłając do nas wiadomości. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes,
 • jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem pracy u nas, Twoje dane przetwarzane są na podstawie kodeksu pracy w postaci nadesłanych do nas dokumentów. Odbywa się to za Twoją wiedzą i pisemną zgodą, którą możesz w każdej chwili cofnąć.

Komu przekazujemy Twoje dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. takim jak: operator pocztowy, biuro rachunkowe lub podwykonawcy naszych usług. Mamy też obowiązek udostępnić je na żądanie podmiotów uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, takich jak np. sądy lub organy ścigania. Nie przewidujemy przekazywania Twoich danych do państw trzecich (to jest poza obszar gospodarczy Unii Europejskiej) lub organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przykładamy bardzo dużą uwagę do tego, aby ograniczyć do niezbędnego minimum zakres gromadzonych przez nas danych, jak też czas ich przetwarzania. W tym celu wykonujemy systematyczne przeglądy posiadanych dokumentów papierowych i elektronicznych, usuwając zbędne, których czas przydatności minął. Pamiętaj, że o czasie przetwarzania danych decydują przepisy prawa. Przykładowo – jeśli skorzystałeś osobiście z naszych usług, zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości, dane będziemy przechowywać w wytworzonej w związku z tym dokumentacji finansowo-księgowej przez 5 kolejnych lat, licząc od następnego roku kalendarzowego.

Jakie masz prawa w stosunku do swoich danych?

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych możesz mieć prawo do:

 • żądania dostępu do danych,
 • ich sprostowania,
 • żądania usunięcia,
 • lub ograniczenia czynności przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii.

Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 21 RODO. Jeśli uznasz, że w jakikolwiek sposób – czego oczywiście nie chcemy – naruszyliśmy Twoje prawa, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz informacja o profilowaniu.

W oparciu o uzyskane dane nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje. Nie podejmujemy także żadnych działań, które miałyby na celu profilowanie osób.

Jak chronimy Twoje dane?

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych stosujemy wymagane prawem środki organizacyjne i techniczne. W naszej siedzibie zainstalowaliśmy niezbędne zabezpieczenia fizyczne, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom nieuprawnionym. Nasi pracownicy posiadają wymagane upoważnienia oraz mogą przetwarzać dane w sposób ograniczony, tzn. tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków służbowych. Bezpieczeństwo danych przetwarzanych w czasie korzystania z naszej strony Internetowej zapewnia stosowany przez nas 256-bitowy protokół bezpieczeństwa TLS. Jego symbolem graficznym może być ikona wyświetlająca się w przeglądarce internetowej przy adresie naszej strony potwierdzająca bezpieczne połączenie.

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Nasza strona nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku osób z niej korzystających. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji ani dokonywać zamówień lub subskrybować usług świadczonych przez naszą firmę, bez zgody swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Zgody takiej będziemy wymagać w każdym przypadku, gdy uzyskamy wiedzę, że użytkownik jest osobą niepełnoletnią w rozumieniu krajowych przepisów o ochronie danych osobowych (do ukończenia 16 roku życia).

Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych

Dodatkowych informacji dotyczących przetwarzanych przez nas danych osobowych udziela Pan Sławomir Rzepecki, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod[at]oin.info.pl lub telefonicznie: +48 602-734-255.

PLIKI COOKIES

Czym są pliki cookies i do czego służą?

Cookies to pliki tekstowe, które zapisywane są w Twoim urządzeniu i używane przez serwer do rozpoznania tego urządzenia przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym „wejściu” i „wyjściu” z strony. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników, a jedynie urządzenia – m.in. po to, by po rozpoznaniu używanej przez Ciebie przeglądarki, wyświetlany obraz był jak najlepiej dopasowany do możliwości technicznych sprzętu (np. wersja „stacjonarna” czy mobilna). Cookies są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Więcej informacji na temat ciasteczek można znaleźć na stronie: www.wszystkoociasteczkach.pl

Jak działają cookies?

Generalnie działają one na następujących zasadach:

 • identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę,
 • dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach,
 • nie są szkodliwe ani dla osoby, ani dla komputera,
 • nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych,
 • przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.

Jakie są rodzaje plików cookies?

Występują następujące typy cookies:

 • Ciasteczka sesyjne” – (ang. session cookies) są tymczasowymi plikami, przechowywanymi w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia jej sesji (czyli do chwili zamknięcia przeglądarki). Te pliki są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie. Po zamknięciu przeglądarki powinny być automatycznie usuwane,
 • Ciasteczka stałe” – (ang. persistent cookies) ułatwiają korzystanie z często odwiedzanych stron (np. zapamiętują ulubiony układ kolorystyczny, albo układ menu na Twoich ulubionych stronach). Pliki te przechowywane są w odpowiednim folderze przez dłuższy czas, który możesz regulować w ustawieniach używanej przeglądarki. Za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę, dane z tych ciasteczek są przekazywane na serwer,
 • Ciasteczka zewnętrzne” – (ang. third parties cookies) – są plikami pochodzącymi zazwyczaj z serwerów reklamowych, serwerów wyszukujących itd., współpracujących z właścicielem danej strony. Dzięki nim wyświetlane reklamy są dostosowane do użytkownika. Z ich pomocą są również zliczane „kliknięcia” na reklamy, preferencje użytkowników etc,

Czy musisz wyrazić zgodę na używanie przez nas cookies?

Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania „cookies” – w ustawieniach przeglądarki. Informacje na temat możliwości włączenia i wyłączenia ciasteczek znajdziesz na stronie internertowej producenta przeglądarki.

Do czego wykorzystujemy cookies?

Dane zbierane przez naszą stronę nie są ujawniane ani udostępniane podmiotom trzecim za wyjątkiem właściwych organów ścigania uprawnionych do prowadzenia postępowania karnego w związku z jego wszczęciem na nasz wniosek. W ramach strony stosowane są zarówno ciasteczka sesyjne, jak ciasteczka stałe. Wykorzystujemy je w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, co umożliwia ulepszanie zawartości stron ich struktury i zawartości,
 • utrzymanie sesji Użytkownika strony.