Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie COVID-19

Wszystkie wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego w jednym miejscu!

Przeczytaj i upewnij się, czy wdrożyłeś wszystkie wytyczne.

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował wykaz wszystkich swoich dotychczas wydanych lub opracowanych wytycznych i zaleceń dotyczących przeciwdziałania wirusowi Covid-19.

Wytyczne podzielono wg ministerstw, we współpracy, z którymi były one opracowywane. Przy każdych wytycznych podano link prowadzący do strony, na której są one dostępne. I tak, są to:  

Ministerstwo Edukacji NarodowejZajęcia opiekuńcze w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli
Co ze szkołami do wakacji?
Wytyczne GIS, MZ i MEN
Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS
Ministerstwo KlimatuJak postępować z odpadami w czasie epidemii koronawirusa?
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Wytyczne dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa
Kina plenerowe i samochodowe
Muzea i galerie sztuki
Instytucje artystyczne
Domy, centra i ośrodki kultury
Księgarnie
Biblioteki
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Zalecenia dla studentów, doktorantów i pracowników nauki powracających z zagranicy
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem
Wytyczne MNiSW, w konsultacji z GIS, dotyczące zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania w domach studenckich w trakcie epidemii COVID-19
Stopniowe znoszenie ograniczeń w działalności uczelni i instytutów PAN
Zalecenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć laboratoryjnych i klinicznych na studiach
Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni
Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
Bezpieczeństwo przede wszystkim. Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3
Po 24 maja możliwe otwarcie placówek dziennego pobytu. Słowo klucz – bezpieczeństwo
Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Targowiska i bazary – zalecenia GIS
Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2
Ministerstwo RozwojuZalecenia dla zarządzających budynkami mieszkalnymi
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla funkcjonowania salonów fryzjerskich w trakcie epidemii SARS-CoV-2
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla gabinetów świadczących usługi kosmetyczne i estetyczne w trakcie epidemii SARS-CoV-2
Zalecenia dla przedsiębiorców w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
Nowa normalność – wytyczne dla branż
Rekomendacje dla rzeczoznawców majątkowych na czas pandemii koronawirusa
Hotele i inne miejsca noclegowe
Biblioteki
Rehabilitacja
Centra handlowe
Sklepy meblowe i budowlane
Zalecenia dla branży transportowej i logistycznej w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
Zalecenia dla zakładów pracy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
Zalecenia dla obiektów handlowych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
Salony kosmetyczne
Gastronomia
Salony fryzjerskie
4. etap odmrażania polskiej gospodarki – przygotowujemy wytyczne dot. eventów, ślubów i parków rozrywki
Ministerstwo SprawiedliwościInformacja na temat przeciwdziałania zagrożeniu epidemii koronawirusa w placówkach podległych resortowi sprawiedliwości
Sądy i więzienia – sprawne działania wobec zagrożenia koronawirusem
Zaostrzenie zasad bezpieczeństwa w zakładach karnych
Ograniczenie odwiedzin we wszystkich zakładach karnych
Bezpieczne przywracanie normalnej pracy sądów – Tarcza antykryzysowa 3.0 zaczyna obowiązywać
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji
Wytyczne dot. sklepów
Zasady dotyczące kwarantanny
Ministerstwo Spraw ZagranicznychInformacje dla podróżujących
Ministerstwo ZdrowiaStanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące przeprowadzania badań bilansowych u dzieci w czasie trwania pandemii COVID-19
Komunikat w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów
Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie schematu postępowania dla POZ i NiŚOZ

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych wytycznych dostępne są pod linkiem: 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-zamieszczone-na-stronach-poszczegolnych-ministerstw-we-wspolpracy-z-gis/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *