Szczególne uprawnienia PIS w zakresie ODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przedstawił swoje stanowisko w sprawie szczególnych uprawnień Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) w trakcie walki z epidemia wirusa COVID-19 w zakresie przetwarzania danych osobowych. 

Uprawnienia te wynikają bezpośrednio zarówno z zapisów regulacji dotyczących działalności tej Read more

Read more

Nowe zagrożenia związane z pracą zdalną

Organizując pracę zdalną należy pamiętać, że wraz ze zmianą formy działania, zmieniają się również procesy przetwarzania danych. Fakt, że poruszamy się w rzeczywistości kryzysowej nie oznacza, że zostaliśmy automatycznie zwolnieni z przestrzegania obowiązujących przepisów prawa – przepisy dotyczące ochrony Read more

Read more

FAQ – Europejska Rada Ochrony Danych nt. działań Administratorów

EROD odpowiada na najczęściej występujące wątpliwości związane z działaniami podejmowanymi w szczególności przez władz państwowe, ale także innych administratorów danych (w tym pracodawców). I tak:

  1. Czy rządy państw członkowskich mogą wykorzystywać dane osobowe związane z telefonami komórkowymi osób fizycznych w swoich Read more
Read more

Stanowisko Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD) z dnia 19 marca 2020 ws. przetwarzania danych osobowych w kontekście pandemii COVID-19.

Rada jednoznacznie wskazała w nim, że:

  • zasady ochrony danych (takie jak RODO) nie ograniczają środków podejmowanych w ramach walki z pandemią koronawirusa,
  • sytuacja nadzwyczajna jest warunkiem prawnym, który może uzasadniać ograniczenie wolności pod warunkiem, że ograniczenia te są proporcjonalne i ograniczone Read more
Read more

Kwarantanna z powodu COVID-19

20.03.2020

Rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego przedstawił stanowisko w sprawie trybu i zasad nakładania grzywny na osoby naruszające taki nakaz:

  1. Jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej mają zagwarantowaną współpracę z Policją, która posiada możliwość zastosowania środków przymusu bezpośredniego wobec osoby Read more
Read more

Praca zdalna cd..

19.03.2020

Uprawnienia pracodawcy do wydania pracownikowi polecenia pracy zdalnej wynikają wprost z zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. Read more

Read more

Postępowanie z COVID-19 według WHO

18.03.2020

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała wytyczne dotyczące opieki domowej nad pacjentami z łagodnymi objawami sugerującymi podejrzenie zakażenia nowym koronawirusem (COVID-19) oraz postępowanie z osobami, które miały z nimi kontakt. Tłumaczenia dokonali pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. Dokument zawiera Read more

Read more

Główny Inspektor Pracy o badaniach lekarskich i szkoleniu BHP pracowników

16.03.2020

              Główny Inspektor Pracy w dniu 16 marca 2020 opublikował swoje stanowisko ws.  obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie BHP. Dokument przesłano do Read more

Read more

Praca zdalna

COVID-19 a praca zdalna Read more
Read more