Transfer danych osobowych do Wielkiej Brytanii

16.03.2021

Czy Komisja Europejska wprowadzi regulacje dot. przesyłania danych osobowych do Wielkiej Brytanii?

W nawiązaniu do naszej informacji z dnia 04.01.2021 r.  ws. transferu danych do Wielkiej Brytanii w okresie przejściowym po Brexicie, informujemy, że Komisja Europejska wszczęła procedurę w sprawie uznania tego państwa za kraj zapewniający odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Wydanie takich decyzji pozwoli na swobodny i zgodny z RODO transfer danych osobowych do Wielkiej Brytanii, także po 1 lipca 2021r.

Z deklaracji Komisji Europejskiej wynika, że łącznie mają zostać wydane 2 takie decyzje – jedna potwierdzająca równorzędną ochronę danych na podstawie RODO, a druga na podstawie dyrektywy o ochronie danych w sprawach karnych (tzw. dyrektywy policyjnej – DODO). 

Art. 45 ust. 3 RODO oraz art. 36 ust. 3 DODO przyznają Komisji Europejskiej uprawnienia do decydowania, w drodze aktu wykonawczego, czy państwo niebędące członkiem UE zapewnia „odpowiedni stopień ochrony”, tj. poziom ochrony danych osobowych zasadniczo odpowiadający stopniowi ochrony w UE. Jeżeli stopień ochrony w państwie niebędącym członkiem UE zostanie uznany za „odpowiedni”, przekazywanie danych osobowych z Unii do danego państwa spoza UE może nastąpić bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków.

W wydanym komunikacie Komisja Europejska podkreśliła, że brytyjski system ochrony danych od dziesięcioleci był kształtowany przez prawo unijne, zapewniające należyty poziom ochrony prywatności. Jednocześnie ponieważ po Brexicie Zjednoczone Królestwo przestało być związane unijnymi regulacjami, niezbędne będzie monitorowanie tego, czy regulacje dotyczące odpowiedniego stopnia ochrony nie uległy dezaktualizacji. Dlatego też projektowane decyzje będą obowiązywać najpierw przez okres czterech lat. Po tym okresie – jeżeli poziom ochrony w Zjednoczonym Królestwie będzie nadal odpowiedni – nastąpi odnowienie ustaleń dotyczących odpowiedniego stopnia ochrony.

Wielka Brytania już podjęła decyzję stwierdzającą, że UE zapewnia odpowiedni poziom ochrony i że w związku z tym możliwy jest swobodny przepływ danych osobowych z jej terytorium do UE.

Projekty obu decyzji (w j. angielskim) dostępne są na stronie Komisji:

RODO:  https://ec.europa.eu/info/files/draft-decision-adequate-protection-personal-data-united-kingdom-general-data-protection-regulation_en 

DODO:  https://ec.europa.eu/info/files/draft-decision-adequate-protection-personal-data-united-kingdom-law-enforcement-directive_en

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *