O firmie

Biuro Doradczo-Usługowe „OIN” powstało w kwietniu 2011 r.  – w sierpniu 2018 uległa zmianie forma prowadzenia działalności gospodarczej – powstała Spółka Cywilna.

Biuro zajmuje się szeroko pojętą ochroną informacji prawnie chronionych, a w szczególności dotyczących ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych.

Posiadamy bogate, blisko 20-letnie doświadczenie w tworzeniu i sprawowaniu nadzoru nad systemami ochrony informacji prawnie chronionych. Pomagamy opracować i wdrożyć wymagane prawem procedury, w wymienionych wyżej obszarach, dostosowane indywidualnie do potrzeb przedsiębiorców, instytucji, a także jednostek administracji samorządowej oraz rządowej.

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu specjalistycznych szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych dostosowanych do potrzeb Klienta. Należą do nich szkolenia dla kadry kierowniczej, osób funkcyjnych oraz szkolenia pracowników. W tym zakresie współpracowaliśmy m.in. z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Ochrony Informacji Niejawnych SECRETUM w Toruniu.

Pomagamy w konfiguracji systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne lub dane osobowe, przygotowujemy wymaganą dokumentację bezpieczeństwa i pomagamy przejść proces akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Współpracujemy z firmami oferującymi specjalistyczne rozwiązania umożliwiające sprawowanie pełnej kontroli nad bezpieczeństwem i poufnością danych zgodnie z RODO.

Posiadamy także doświadczenie w innych obszarach, w szczególności w zakresie regulacji obejmujących:

  • Krajowe Ramy Interoperacyjności
  • przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
  • analizy oświadczeń majątkowych
  • systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27001

Zapraszamy do kontaktu w celu umożliwienia przygotowania pełnej oferty.